O projektu

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v Pardubickém kraji v oblasti ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR
(CZ.1.07/1.3.46/01.0019)

V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME KURZY V RÁMCI OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU. 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 NABÍZÍME 2 SÉRIE KURZŮ - VIZ PŘEHLED KURZŮ A TERMÍNY KURZŮ.

Co je cílem projektu?

  1. napomoci rozšířit znalosti středoškolských pedagogů v ekonomické a právní problematice fungování domácností v ČR (rozpočet, smlouvy, bydlení, investice, příjmy, pojištění….)
  2. inspirovat pedagogy v oblasti metod zavádění těchto témat do výuky na středních školách v Pardubickém kraji
  3. vybavit pedagogy užitečnými publikacemi a praktickými příklady z praxe použitelnými ve výuce
  4. zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na středních školách, učinit ji co nejvíce přínosnou pro studenty tak, aby byli skutečně připraveni pro život

Komu je projekt určen?

Všem pedagogům, kteří vyučují na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích v Pardubickém kraji společenskovědní a ekonomické předměty a současně kteří jsou otevřeni inovacím v rámci výuky finanční gramotnosti a zkvalitňování přípravy svých studentů na praktický život.
Vítání jsou i absolventi vzdělávání v rámci projektu NOVÉ VÝZVY (www.financi-gramotnost.eu), kurzy se vzájemně doplňují.

Proč stojí zato zúčastnit se? Co nabízíme?

  1. 3 dvoudenní akreditované kurzy (MŠMT) dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  2. Kurzy jsou vedeny odborníky z praxe – dluhoví poradci, finanční poradce, právník
  3. Praktické zaměření kurzů, příklady z praxe poradny pro dlužníky
  4. Nestranný pohled na problematiku, nejsme zástupci žádné finanční instituce, odborníci jsou z řad neziskového sektoru
  5. Účastníci obdrží metodické materiály k dané problematice včetně praktických příkladů pro výuku

Termín realizace projektu: 1. 3. 2012 – 30. 6. 2014

Období realizace kurzů: leden 2013 – červen 2014
(ve školním roce 2012/2013 proběhnou 2 série kurzů celkem pro cca 20 pedagogů, ve školním roce 2013/2014 proběhnou 3 série kurzů celkem pro cca 30 pedagogů)

Realizátor projektu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice (www.dtpce.cz)

Partner projektu: Sdružení SPES, Biskupské nám. 841, Olomouc (www.pomocsdluhy.cz)

Kontaktní osoba: Mgr. Naďa Kořínková, 466 615 607, 606 504 477 korinkova@dtpce.cz